Materia Pendente 2020-21

2020-21

Alumnado coa materia pendente de ESO e BAC.

EXAMES PRIMEIRA AVALIACIÓN

2º ESO: Mércores, 25 de novembro de 2020.

3º ESO: Luns, 23 de novembro de 2020.

1º BAC: Mércores, 25 de novembro e venres, 27 de novembro de 2020.

EXAMES SEGUNDA AVALIACIÓN

2º ESO: Mércores, 3 de marzo de 2021 na hora de clase e na aula habitual.

3º ESO: Luns, 22 de febreiro de 2021 na hora de clase e na aula habitual.

1º BAC: Martes, 23 de febreiro e mércores, 24 de febreiro de 2021 nas horas de clase e na aula habitual.

EXAMES FINAIS

2º ESO: Venres, 23 de abril de 2021, ás 12:35.

3º ESO: Venres, 23 de abril de 2021, ás 11:15.

1º BAC: Martes, 20 de abril de 2021, ás 18:50 (Reading, Writing, Use of English).

Mércores, 21 de abril de 2021, ás 19:40 (Listening, Speaking).