Materia Pendente 2018-19

2018-19

Alumnado coa materia pendente de 1º ESO.

Prof. Juan Carlos Mourelos Regueiro.

Martes: 16.10 – 17.00.

Aula: 2.7

 

Alumnado coa materia pendente de 2º ESO.

Prof. Juan Carlos Mourelos Regueiro.

Martes: 17.00 – 17.50.

Aula 2.7

 

Alumnado coa materia pendente de 3º ESO.

Prof. Ana María Rodríguez López.

Xoves: 17.00 – 17.50.

Aula: 1.3

 

Alumnado coa materia pendente de 1º de Bacharelato.

Prof. Rosa I. Pérez Parapar.

Mércores: 16.10 – 17.00.

Aula: Aula de Inglés

 

 

EXAMES PRIMEIRA AVALIACIÓN

 

1º / 2º ESO: Martes, 27 de novembro, ás 16.10, na Aula 2.7.

3º ESO: Martes, 27 de novembro, ás 17.00, na Aula 1.3.

1º BAC: Mércores, 5 de decembro, ás 16.10, na Aula de Inglés.

 

EXAMES SEGUNDA AVALIACIÓN

 

1º / 2º ESO: Martes, 12 de marzo, ás 16.10, na Aula 2.7.

3º ESO: Martes, 12 de marzo, ás 16.10, na Aula 1.3.

1º BAC: Mércores, 27 de febreiro, ás 16.10, na Aula de Inglés.

 

EXAMES TERCEIRA AVALIACIÓN (FINAL)

 

1º / 2º  ESO: Mércores, 8 de maio, ás 16.10, na Aula 2.7.

3º ESO: Mércores, 8 de maio, ás 16.10, na Aula 1.3.

1º BAC: Mércores, 8 de maio, ás 16.10, na Aula de Inglés.

 

EXAME EXTRAORDINARIO DE XUÑO

 

1º BAC: Mércores, 12 de xuño, ás 16.10, na Aula de Inglés.

 

Alumnado de ESO e BAC coa materia pendente.

 

PROBAS ORAIS DAS TRES CONVOCATORIAS:

En cada avaliación, o alumnado porase de acordo co/coa profesor/a do curso no que estea matriculado para realizar esta proba.

Advertisements