Convocatoria de setembro

Convocatoria de setembro

 

2018-19

 

O alumnado que se presente á convocatoria extraordinaria de setembro debe falar co / coa seu / súa profesor / a  antes de rematar o mes de xuño para saber que exames (escrito, oral, lecturas obrigatorias, vocabulario, etc.) debe realizar en setembro.

Advertisements